אפורי בוריה ( לבית זילברמן)

1907 - 2001

שם אב: יצחק

שם אם: נחמה

אפורי בוריה ( לבית זילברמן)

תולדות חיים

בוריה עלה לארץ בשנת 1938 מהעיירה רוקיטנה. הוא היה כמה שנים בקיבוץ ההכשרה בקלוסובה, אך מדי פעם דחו את עלייתו כי היה חיוני בהכשרה. עד שלבסוף הוא הגיע ארצה באשרת תייר פולני. המשטרה הבריטית חיפשה אחריו , לפיכך היה הולך לישון בלילות אצל הדודה בפ"ת. כדי שלא ימצאו אותו, הוא עיברת את שמו – לאפורי, תרגום לא מדויק לשם זילברמן.
בוריה מספר בראיון למוטל תירוש על הטלטולים הרבים שעברו עליו בהפלגה ארצה. בספינת הקטנה הצטופפו עשרות אנשים – במשך 17 יום בים, נסיעה שאמורה לקחת יום אחד – מהנמל בפיראוס לחופי הארץ. זאת בגלל הבריטים, הם לא קיבלו אישור לעגון בחופי הארץ. לבסוף הם הגיעו לכפר ויתקין וירדו בסירות דיג של 5-6 אנשים ואח"כ קפצו למים והגיעו רטובים עד לשד עצמותיהם לחוף.
בוריה הגיע לגבעת השלושה בעל כורחו, הוא קיבל את דין התנועה . עבד 40 שנה ברפת וריכז את הרפת רוב הזמן. בסוף עבודתו שם עבד עם העגלים. אחרי הרפת עבד בביח"ר לנעליים על מכונה וגם כשוער במועדון הספורט של הקיבוץ. בוריה עבד עד גיל בוגר מאוד – העבודה הייתה כל חייו.
בגבעת השלושה פגש את שפרה ובנם הבכור אברהם נולד כעבור שנה ב- 1939.
בוריה ושפרה חיו בהרמוניה משפחתית וביתם הפך לבית ועד לשתי המשפחות משני הצדדים. הם האריכו שנים עד גיל 94 ונפטרו באותה שנה, סמוך אחד לשנייה.
יהי זכרו ברוך.

בוריה אפורי ונכדו הבכור ערן.

בוריה אפורי ובכורו – אברהמלה