בן-ניסים שלום

ט' אב, תרס"ז - 20/7/1908

כ"ג אייר תש"ז - 13/5/1947

שם אב: משה

שם אם: עליזה

בן-ניסים שלום

תולדות חיים

משפחתו היתה אמידה ונשואת פנים. נשלח ללמוד בקולג' אמריקני במקום. בסיימו את לימודיו בקולג' נסע להמשיך בלימודיו למצרים, שם שהה שנה אחת.
בהיותו בן שבע-עשרה עלה ארצה עם הוריו, שהשתקעו בירושלים. קיבל מישרה בעתון האנגלי של אז – "פלסטיין פוסט" וניהל מחלקה של העתון. בשנת 1936 עבר לגור ברמת-גן והחל להשתלם בשיעורים למשפטים בתל-אביב והחל לעבוד אצל עורך דין מוסמך.
עם הזמן עבר לעבוד במשרדו של עורך-הדין ג'וסף ומכאן עבר לעבוד במחלקה הערבית של הוועד-הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים.
בשנותיו הראשונות בארץ היה רחוק מתנועת העבודה, אך במשך הזמן התקרב אליה. בהיותו ברמת-גן ביקר תכופות בקבוצת ה"בחרות הסוציאליסטית", בה היו חברים אחותו וגיסו. פה הכיר את חיי הקיבוץ, עקב אחר חיי הקיבוץ והחל להתעניין בחיי היום-יום שלו וכך קיבל את הדחיפה לנסות לחיות חיים אלה.
החל להרגיש בחוסר התכלית של חיי בודד בעיר ולזרא היו לו ההווי של בתי המשפט – על התרמיות והקומבינציות של העוסקים בסניגוריה והיפוכה, ולכן החליט להצטרף לקיבוץ.
בראש השנה של שנת תש"ד הצטרף לגבעת השלושה. עוד לפני בואו ל"גבעה" היה פעיל ונשא בתפקידים חשובים בשורות ה"הגנה".
לא רגיל היה בעבודה פיזית – הרי מימין לא עסק בה, אך בעקשנות נרתם בעול העבודה והחל להכיר את החיים הלכה למעשה. בשמחה נכנס למסלול החיים החדשים לו. במהרה הסתגל והתאקלם יפה.
את ידיעותיו הרבות בערבית ואנגלית העניק לחברי המשק בצורת שיעורים פרטיים וחוגים רחבים יותר.
עוד בשהותו בירושלים החל בכתיבת ספר בנושא התהוות החיים החברתיים, בקיבוץ המשיך בכתיבה וכלל בדפיו את החיים הקיבוציים. הספיק לסיימו אך לא להוציאו לאור.
ידיד שהכירו יפה כתב: "בן-נסים חברי, כמה שנים עבדתי אתך במחלקה הערבית, איזה רוך היית משקיע בעבודתך זו!
מה הצטערנו, אבל מיד גם שמחנו, כשהלכת מאתנו למקום שישנו בו כליל השלמות של מפעלנו בארץ –לקיבוץ. שמחנו לשמוע שהשתרשת בעבודה ובמשך הזמן גם התערית בחברה ושהיית לבעל ואב לילדה. בפגישות היית מספר על הסיפוק שמצאת בהתערותך במפעל. עשית עבודה רבה בשורה, במחלקה הערבית, וחיפשת דרכים כיצד להמשיך בשטח זה גם בין חבריך בקיבוץ ".
כרעם ירדה הידיעה על הקיבוץ שבן-נסים חלה אנושות. נתגלתה אצלו מחלת ה"לוקמיה" וכל אשר עשו וכל רפואה אשר ניסוה לא הועילו. שבוע מיום גילוי המחלה הוציא נסים את נשמתו.
השאיר אחריו אשה ובת בת שלושה חדשים.
הובא למנוחת עולמים בבית העלמין בגבעה.
יהי זכרו ברוך.