ברוך קורט

כ"ה כסלו תרע"ג - 5/12/1912

י' סיון תשנ"ב - 11/6/1992

שם אב: הוגו

שם אם: ברטה

ברוך קורט

תולדות חיים

קורט נולד בעיר פוטסדם ע"י שטוטגרט בגרמניה. רוב התלמידים בבית סיפרו היו יהודים. הוא אהב את בית הספר ושמר על קשרים עם חבריו היהודים מאותה תקופה.
ילדותו של קורט לא הייתה קלה. בעירו היו בתי חרושת לנשק והילדים ובתוכם קורט , עבדו באספקת פחם לחימום בתי החרושת. לאימו הייתה מתפרה שעזרה בפרנסת המשפחה.
קורט החל להתקרב ליהדות רק בהגיעו לגיל בר-מצווה, כשהכינו אותו ואת חבריו לטקס. עם עלית הנאצים לשלטון בגרמניה , החלו להתארגן קבוצות נוער גרמני – נאצי במטרה לפגוע ביהודים.
כנגדם התארגנו קבוצות נוער יהודי להגנה ובראשם קורט. הוא התגלה כאיש רוח המפיח תקווה ביהודים וכמנהיג מקומי. קורט מצטרף לתנועת הנוער היהודי – בלאו-וויס תכלת-לבן, פרסם מאמרים אנטי נאצים ולבסוף הצליח להימלט עם משפחתו מגרמניה בטרם מלחמה והגיע לקיבוץ גבעת השלושה.
בתחילה עבד בחקלאות אך כעבור זמן מונה לאחראי השמירה בשדות נזלה. כמו כן התגייס לגפירים בזמן המאורעות.
עם תום מלחמת השחרור, קורט הופך לאחראי חלוקת האוכל בחדר האוכל. במקביל היה פעיל בוועדת תרבות והממונה בארגון החתונות במשק. כאשר היה פנצ'ר בטיפול בחולים החל לדאוג להבאת האוכל לחולים בחדריהם. פעולה זו הכשירה אותו לטפל בכל נושא הבריאות של כל החברים. פעל להקמת חדר-חולים ומרפאה. היה נוסע אם הזקוקים לרופאים וטיפולים. יצר קשר עם מוסדות קופת חולים ודאג לתורים ולהשגת תרופות.
עם הזמן כבה מאור עיניו ולא נטש את משמרתו. היה מלווה עם מקל והמשיך להביא את התרופות ושימש כנציג רשמי בפני מוסדות הבריאות השונים..
איש צנוע ועניו היה קורט וכך ייזכר בליבנו.
השאיר את אשתו יונה וילדיו – הלל ואסנת. ונכדים.
יהי זכרו ברוך.