גושקס דליה

ט' בסיון תש"ג - 25/5/1942

ז' אלול תשל"ד - 25/8/1974

שם אב: אברהם

שם אם: גיסיה

גושקס דליה

תולדות חיים

דליה נולדה במאי 1942 בגבעת השלושה הישנה, ששכנה בתוך פתח תקוה על רחוב ארלוזרוב. שנות ילדותה ונעוריה עברו עליה כמו על כל ילדי הקיבוץ , בחממה. למדה ועבדה . מעורה עם בני כיתתה. בחינוך המשותף.
בגמר לימודיה התגייסה לצבא. אחרי השרות הצבאי יצאה דליה את המשק וניסתה בכוחות עצמה להתמודד עם קשיי ומצוקות החיים בעיר.
הסתדרה כפקידה והצליחה בזה. ברוח טובה ובהומור קבלה את החיים בלי להתלונן. תמיד פגשת אותה ובת שחוק על שפתייה.
דווקא כשעמדה על סף אושרה ועמדה לבנות את ביתה, פקד אותה האסון.
דליה נקטפה בתאונת דרכים והיא בת 32 בלבד.
יהי זכרה ברוך.

דליה עם בני כיתתה בקיבוץ , במחנה קיץ