הדרי נטע

כ"ט טבת, תש"ה - 14/1/1945

כ"ז אייר תשכ"ז - 6/6/1967

נפל בקרב על ירושלים

שם אב: יצחק (איזיה)

שם אם: סוניה

הדרי נטע

תולדות חיים

נטע היה הבן החמישי במשפחת הדרי, שמנתה 6 ילדים. בגיל חמש נתייתם מאביו, אך ירש את אופיו של אביו, שהתבטא באהבתו הרבה לקיבוץ, לעם ולמולדת. 
סיים את ביה"ס היסודי במשק ולמד שנתיים בקיבוץ אפיקים. בהזדמנויות רבות גילה כמה קשה הייתה עליו הפרידה מהבית, שכה קשור היה אליו.
נטע גויס לצה"ל ביולי 1962 במסגרת נח"ל מוצנח. אימו ביקשה ממנו לעבור מחיל הצנחנים לחייל – פחות קרבי, כיוון שהיה כבר נשוי ואב לבן וילד נוסף עמד להיוולד. על כך ענה לה נטע:" צה"ל זקוק לצנחנים כמוני והרי לרובם יש ילדים". היה אומר:" חנה אימנו הקריבה שבעה ילדים ואת אפילו אחד אינך רוצה להקריב".
מובן מאיליו שבפני נימוקים כאלה לא היה בפי אימו וקרוביו כל מענה. בהגיע המועד נתקבל כחבר בקיבוץ ומאוד גאה היה על כך ועל היותו בצנחנים.
חבריו לשירות הצבאי, מספרים עליו את הסיפור הבא: פעם עמד למשפט לאחר שנעלמה שמיכה צבאית והוא אמר שהשמיכה נעלמה לו בעוברו ממשאית למשאית וכאשר שאל אותו הקצין אם הוא מדבר אמת, ענה נטע:" האם חבר קיבוץ יכול לשקר לקצין צה"ל?"
אחרי שהשתחרר מצה"ל עבד במשק ומדי פעם נקרא למילואים, במסגרת קריאה כזו , נקרא למילואים לפני מלחמת ששת הימים.
בקרב על שחרור ירושלים, ביום השני לקרבות – כ"ז אייר תשכ"ז – בגבעת התחמושת, נפגע נטע מכדור ירדני ונפל.
ביתו, שנולדה לאחר מותו נקראה בשם דגנית. הוא ביקש לקרוא לה בשם זה, בטרם הלך למלחמה.
הניח אחריו אישה, בן ובת, אם , 3 אחיות ושני אחים.
הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים.
יהי זכרו ברוך.

נטע הדרי ביום חתונתו