הלחמי (קצ'נוב) יהודה

כ"ה כסלו תר"ס - 27/11/1899

י' אייר תש"ט - 9/5/1949

שם אב: משה

שם אם: חיה

הלחמי (קצ'נוב) יהודה

תולדות חיים

סיפרה בטיה איצ'יס חברתו לתנועת "דרור" :
"זוכרת אני את אותו היום, שבו נתקבלה הידיעה – יוזיה קצ'נוב הגיע מרוסיה לעיר הגבול בפולין, אוסטרוג. היינו חלק מקבוצת " דרור" הרוסית, בתוקף התפקידים והפעולות, בווהלין שבאוקראינה (אז פולין) בעיר רובנה.
עלי, בתור הצעירה בחבורה, הוטל לנסוע לאוסטרוג על מנת להביא את קצ'נוב זה, ששמו הלך לפניו, לרובנה. צריך היה להביאו בסתר(חיינו במחתרת מפחד המשטרה הפולנית). בעגלת חורף בלילה נסעתי עמו דרך יערות ושדות מושלגים. התבוננתי בו וחשבתי בליבי – האיש הקטן הזה , הרזה, החלש, שעמד בראש משרד אדמיניסטרטיבי חשוב ברוסיה, שפעילותו רבת ההיקף הכתה גלים בתוכנו, שכה הרבה עזר לנו, – האם הוא עזב את כל זה ובא אלינו, לחיים אפורים וקשים?
עטוף היה בדמיוני איזה מין מסתורין וככה כאל רחוק-רחוק מאתנו התייחסתי אליו.
אולם במהרה התגלה לפני אדם יקר, עדין נפש עד להרגשה שאינו מהעולם הזה: מוח צלול, כוח פעולה, ללא כל התאמה לגופו החלש: חברות, אהבת הזולת, לא לפי ליבו החולה. אינטליגנציה פנימית מושרשת, יונקת לא רק מדור ההשכלה והמהפכה, אלא גם מיהדות – פשטות, עממיות, המזכירה לך את דמותו של יהודי חסיד.
כזה נתגלה יוזיה.
ובימים הקשים של פעולתנו בפולין, כשחיינו בבדידות, ברעב, אבל גם בלהט – היה יוזיה בין ה"חזקים", עבד, רעב, נשא בעול, התגלה ככוח חברותי, מוסריותו, אהבת החברים , שמשו לא פעם סעד לנו, כאשר החולשה התגברה עלינו. בתקופה זו,
במחתרת נשתנה שמו לפיצ'ני. עם הגיעו ארצה נשאר שם זה ,עד שהוחלף לשם עברי- הלחמי.
עם בואו ארצה ב-1934 נכנס מיד לקיבוץ, למשק גבעת השלושה. הלא ידוע חולי היה, מחלת לב. איך יתרגל לעבודה במשק, לאקלים, לתנאי חיינו? והוא- אף רגע לא היסס, ישר לקיבוץ בא וראה זה פלא ! התרגל , התאקלם ונעשה לאחד מאבני היסוד שלנו. נשא בעול התפקידים, בעבודה קשה ומפרכת וכוחותיו עמדו לו בכוח רצונו. הכרתו בידיעת היעוד נשא בעומס חיים אלה. לא פעם נדמה היה שקושי החיים מוסיף לו כוח לשאת בהם. גם במשק התגלה ככוח מוסרי. נפשו העדינה, מוחו הצלול, הבנוי לתפארת, ביטויו העשיר, ידיעותיו הרחבות, עשוהו לאוטוריטה בינינו. וככה חי, פעל, השפיע, חינך.
היה חבר "דרור", "הפועל הצעיר" , צ"ס(ציונים סוציאליסטים), ו"פרייהיט".
למד אקונומיקה (כלכלה) באוניברסיטה רוסית.
בדרכו הביתה ממועצת הקיבוץ בדפנה, בצפותו לאוטובוס בראש-פינה, הרגיש רע, כנראה קיבל התקף לב, מעד ונפל ארצה וקיבל מכה בכתף ובראש. התוצאה הייתה איומה – שטף דם במוח וניתוח מידיי בבית החולים בטבריה. רגע כפתע היה נראה שהכל עובר בשלום, אך ההתפתחות הייתה רעה. למחרת הנפילה, בשעות אחה"צ הוציא את נשמתו.
השאיר אחריו את ליזה אשתו, בתו עדנה ובנו אלי.
יהי זכרו ברוך.

יוזיה קצ'נוב בצעירותו

עם אשתו ליזה ובני משפחתה

ליזה עם ילדיהם – עדנה ואלי וחתנה יוסי