זק פרלה

ה' שבט תרע"ה - 14/8/1899

ו' שבט תש"ן - 2/12/1989

שם אב: משה

שם אם: לובה

זק פרלה

תולדות חיים

פרלה נולדה בז'יטומיר שברוסיה הצארית למשפחת שפיצר. זו הייתה תקופה שהעולם כולו שינה פניו. זרמים ותנועות אידיאולוגיות חדשות טלטלו את אירופה ואת החברה היהודית בתוכה.
הסיפור של פרלה הוא סיפור של דור שלם, דור של חולמים ולוחמים, דור של החלוצים הראשונים שעולים לארץ ישראל לבנות ולהבנות בה.
פרלה הייתה אחת מקבוצות החברים שהקימו את תנועת "דרור" ההיסטורית וברבות הימים את ארגון "החלוץ" בפולין ובארצות אחרות במזרח אירופה.
פרלה גמרה את לימודיה התיכוניים בגימנסיה רוסית בפרוץ המהפכה הבולשביקית, היא יחד עם חברי "דרור" "גנבו" את הגבול ועברו לפולין. השלב החשוב בחייה היה כהחלה את לימודיה בסמינר לגננות בוורשה. עבדה, למדה והגשימה את חלומותיה .
פרט ללימודים ניזונה כל השנים מחוויית הפגישות עם המחנך הדגול יאנוש קורצ'ק ועוזרתו סטפה, שניהלו את בית היתומים בוורשה. ברבות הימים נפגשה עם שניהם בביקורם בארץ ישראל ובקיבוץ. זו הייתה עבורה חוויה בלתי נשכחת.
ב1-במאי 1925 היא עולה לארץ עם בעלה שלום זק והם משתקעים בגבעת השלושה. זו השנה הראשונה להקמת הקיבוץ. המצב הכלכלי היה קשה. גרו באוהלים ובצריפים רעועים.
פרלה פתחה את בית התינוקות הראשון שלנו, בתוך פרדסי פתח תקווה הקרובים לגבעה. במשך הזמן גדל מספר הילדים והוקמו בתי הילדים בגבעה. פרלה הייתה אחראית על כל בתי הילדים.
חוויה נוספת שעיצבה את חייה הייתה הפגישה עם המנהיג יצחק טבנקין. הפעילות המשותפת בשטח החינוך בקיבוצים ובמזכירות הקיבוץ המאוחד, הדקו את הקשרים ביניהם ופרלה הפכה לסמכות חינוכית בכל התנועה הקיבוצית.
לאחר עבודה של 12 שנים בתנועה, חזרה פרלה הביתה. היא לקחה עליה משימה ללמד ילדים קשיי חינוך . יצרה קשרים עם ההורים , המורים, היועצים והיא ראתה בכך יעוד ומצאה בזה ענין רב.
גם בעת זקנתה, חייתה פרלה במלוא ההכרה את חיי התנועה והקבוץ .
פרלה הייתה צלולה בדעתה עד יומה האחרון כפי שכתבה בתה אביבה:
כל האהבה והטוהר שאפיינו רוחך,
אמונתך בדרך חייך ופעלך,
כאילו השתחררו מתוכך,
וניבטו במבט חם וחכם.
מבט של אדם כמוך הנפרד מן העולם.
השאירה בת, אביבה ובן רמי ונכדים.
יהי זכרה ברוך.

פרלה עם ילדי הקיבוץ

פרלה עם ילדיה – אביבה ורמי

משפחת זק-פרלה רמי שולקה אביבה

פרלה שולקה עם חברים בדרור החלוץ