זק שלום (שולקה)

ח' כסלו תרס"א - 20/12/1900

ז' כסלו תשמ"ב - 23/12/1981

שם אב: אהרון

שם אם: בלה

זק שלום (שולקה)

תולדות חיים

שולקה(שלום) נולד בברדיצ'ב למשפחה ציונית בראשית המאה ה-20. ברדיצ'ב הייתה העיר היחידה באוקראינה בעלת רוב יהודי. כ-80 אחוז מתושבי העיירה הגדולה היו יהודים. מוסדות השכלה יהודיים
מפלגות יהודיות רבות מכל גווני הקשת . אווירה חמימה, תוך הרגשה שפה לא יהיו פוגרומים. שולקה למד בבית ספר תיכון מסחרי שהיה הגדול ביותר בעיר . בית ספר זה שימש למעשה כעין חממה לגידול האינטליגנציה המקומית שסיפקה בהמשך עסקנים ומנהיגים לכל מיני תנועות מהפכניות. שולקה פעל במסגרת הקרן הקיימת.
כבר אז התבלט שולקה כאיש סדר, יוזמה ודייקנות. הדוחות שלו היו תענוג לעיניים. ערוכים בכתב נאה, ללא שגיאות ופגם כלשהוא.
שולקה השתייך לקבוצת "דרור" הרוסית.
היה פעיל בתנועה ובשלוחותיה, לאחר פרוץ המהפכה הבולשביקית וההכרזה על הציונות כאסורה , יחד עם חבריו מתנועת "דרור", עברו במחתרת לפולין. שם הם חידשו את פעילותם הציונית-חלוצית.
בשנת 1925, עלה ארצה יחד עם אשתו פרלה. הקימו את ביתם בקיבוץ גבעת השלושה.
הדרך הייתה ברורה: קיבוץ, עבודה בבניין, בפרדס ובכרם. כפועלים שכירים מטעם הקיבוץ. ובאותו הזמן פועלים להקמת משק חקלאי עצמאי.
בשליחות הראשונה, נקרא שולקה למזכירות הקיבוץ המאוחד , לייסד את קרן הקיבוץ- מכשיר כספי ראשון לתנועה הקיבוצית. הקרן הוקמה ב1935 והוא היה מנהלה הראשון.
מורו הרעיוני הראשון היה ללא עוררין , יצחק טבנקין. שולקה היה אמון על החלק הכלכלי-משקי של הקיבוץ המאוחד.
יחד עם חברו-רעו ויניה כהן מעין חרוד, עמדו על הערך הדומיננטי של צבירת ידע כלכלי וניסיון משקי בקיבוצים. היו שנים שהישובים היו זקוקים להדרכה כמעט יומיומית בענייני מימון. הגזברים היו משכימים לפתחו של "קרן -הקיבוץ" כדי לקבל עזרה, ייעוץ, והלוואה על מנת "לגמור את החודש". שולקה היה להם למדריך ופותח הרבה דלתות שהיו סגורות בפני הגזברים.
אחרי ניהול הקרן קרוב ל15 שנה, הוא נכנס להנהלה הפעילה של בנק הפועלים. במשך הזמן היה לנציג התנועה במוסדות, חברות וארגונים הסתדרותיים וממלכתיים רבים. בכל תפקיד ראה עצמו כשליח התנועה. שולקה היה מעורב בכל עניני הגבעה. ידע להטות שכם בכל עת מצוקה, מבחינה כלכלית.
שולקה היה חבר כל השנים בוועדות הכספים והמשק. שתף עצמו בהתייעצויות פנימיות ונתן ידו לעזרה בחיפוש פתרונות. היה שייך לחבורה המרכזית שנשאה בעול ניהול הקיבוץ.
השאיר אחריו את אשתו, פרלה
בת, אביבה . בן , רמי ונכדים.
יהי זכרו ברוך.

שולקה בצעירותו ברוסיה

משפחת זק-פרלה רמי שולקה אביבה

פרלה שולקה עם חברים בדרור החלוץ