חברים ובני משפחה

צור בצלאל

צור בצלאל

ט"ו תמוז תר"ץ – 11/7/1930
ה' סיוון תשפ"ג – 25/5/2023

קלין דוד

קלין דוד

כ' חשון תרע"ה – 9/11/1914
כ"ו סיון תשנ"ד – 5/6/1994