חברים ובני משפחה

קפטן דב

קפטן דב

י"ט ניסן תרס"ח – 20/3/1908
י' אלול תשמ"ט – 10/9/1989

רבינר דן

רבינר דן

י' טבת תרצ"ז – 24/12/1936
ז' תשרי תשע"ה – 1/10/2014

רוט חגי

רוט חגי

ב' סיון תש"ט – 30/5/1949
י"ב תמוז תשמ"ב – 12/7/1984

רוט מרים

רוט מרים

ב' אייר תרפ"ז – 4/5/1927
א' טבת תשפ"ב – 4/12/2021

רוט שמואל

רוט שמואל

כ"ד אדר תר"פ – 14/3/1920
כ"ו כסלו, תשכ"ח – 28/12/1967

שבח אלחנן

שבח אלחנן

סיוון תרס"ט – יוני 1909
כ"ח תשרי תשל"ז – 22/10/1976

שבח יפה

שבח יפה

א' סיוון תרע"ד – 15/6/1914
כ"ט תמוז – 29/7/2003

חיים שהם

שהם חיים

כ"ח ניסן תרצ"ה – 1/5/1935
ט"ו אדר תשנ"ט – 25/2/1994