חברים ובני משפחה

דגן פרומה

דגן פרומה

כ"א חשוון תרע"ג – 1/11/1912
ט"ז אלול תשס"ד – 2/9/2004

דומב עדה

דומב עדה

א' אלול תר"פ – 15/8/1920
כ"ב טבת תשס"ד – 16/1/2004

הדרי משה

הדרי משה

כ"א תמוז תרצ"ג – 15/7/1933
י"ח כסלו תשפ"ג – 12/12/2022

הרשטמן דב

הרשטמן דב

כ' תשרי תרע"ב – 10/10/1914
י"ד תשרי תשנ"ב – 2/9/1991

וייס חיים

וייס חיים

כ"א אייר תשע"ג – 1/5/1913
י"ט אדר ב' תשס"ג – 23/3/2003

וייס צבי

וייס צבי

י"א שבט תרצ"א – 29/1/1931
ט"ז שבט תש"ט – 2019 /1/ 22