חברים ובני משפחה

ז'גר דני

ז'גר דני

ו' סיון תרע"ג – 11/6/1913
ח' אב תשמ"ג – 18/7/1983

זהבי בלה

זהבי בלה

כ"ה טבת תרע"ב – 15/1/1912
ה' ניסן תשמ"ט – 9/4/1989

משה זימרי

זמירי משה

ח' ניסן תר"ס – 07/04/1900
י"ח חשון, תשי"ד – 27/10/1953

זק פרלה

זק פרלה

ה' שבט תרע"ה – 14/8/1899
ו' שבט תש"ן – 2/12/1989

זק רמי

זק רמי

כ"ב בטבת תרצ"ג – 20/1/1933
כ' באייר תשע"ח – 5/5/2018