חברים ובני משפחה

אברהם לב

לב אברהם

כסלו תרע"א – 20/12/1910
י"ז אדר א' תש"ל – 23/2/1970

יגאל לב

לב יגאל

כ"ז כסלו תרצ"ד – 15/12/1933
כ"ג חשון תשס"ב – 9/11/2001