חברים ובני משפחה

מרשק מרי

מרשק מרי

כ"ב בתשרי תרצ"ה – 1/9/1934
א אייר התשע"ט – 6/5/2019

ססובר משה

ססובר משה

י"א טבת, תרע"א – 21/12/1911
ט"ז סיון, תשכ"ח – 12/6/1968