חברים ובני משפחה

פינק יונה

פינק יונה

י"א אייר, תרע"ב – 28/4/1912
כ' בכסלו תש"ו – 24/11/1945

פלקס הניה

פלקס הניה

ו' שבט תרס"ג – 03/02/1903
כ"ג תשרי תשי"ג – 12/10/1952