יערי מוניה

א' אדר תרס"ז - 15/2/1907

כ"ז בשבט תשמ"ו - 8/1/1986

שם אב: משה

שם אם: חיה

יערי מוניה

תולדות חיים

מוניה אחיו של חברינו יוסקה פולישוק , נולד בעיירה זדולבונוב- בווהולין , אוקראינה.
מגיל 18 היה פעיל ב"החלוץ" . חבר במועצה האיזורית של "החלוץ" בווהלין יחד עם חברינו בטיה אייצ'יס ויצחק צוקרמן.
ווהלין היה מחוז שוקק עיירות יהודיות. סניפי "החלוץ" צצו כפטריות בכל עיירה ועיירה. האוירה בציבור היהודי בתקופה זו, הייתה ספוגה ציונות וחלוציות. מוניה היה עובר בסניפים, נפגש עם פעילים, מקיים דיונים רעיוניים וארגוניים ומרצה על נושאים אקטואליים תנועתיים.
ב- 1929 עלה ארצה יחד עם אשתו ליוטה , והצטרפו גבעת השלושה כחברים. בקיבוץ נולדה בתם נעמי.
בהיותו במשק, הספיק להתקין את מערכת החשמל לחג העשור של קלוסובה, שנערך ב-1934 ברוב פאר בגבעת השלושה, בה היו רבים מחברי הכשרה זו.
מוניה התגרש מאשתו ליוטה ועזב את הקיבוץ לרעננה. שם נישא בשנית ונולדו לו עוד בן ובת.
עבד כל השנים בחברת חשמל. לפני מותו ביקש להיקבר בגבעת השלושה.
הקיבוץ נענה לבקשתו ולבקשת משפחתו בקיבוץ.
יהי זכרו ברוך.