פסחזון ישראל

כ"ב תרס"ז - 11/10/1906

ט' שבט תרצ"ט - 29/1/1939

שם אב: זלמן

שם אם: סטרנה

ישראל פסחזון

תולדות חיים

ישראל גדל בבית בו האב היה פקיד בבית מסחר. הפרוטה לא הייתה מצויה בשפע , והנער ישראל עזר בפרנסת המשפחה. במקביל נרתם במלוא המרץ לפעילות פוליטית ציונית – סוציאליסטית. השתייך לתנועת ה" יונג צ.ס ".
פעילות זו, שהייתה אסורה על ידי השלטונות הקומוניסטים ברוסיה, נעשתה במחתרת.
באפריל 1926 קיבל ישראל , מידי מרכז התנועה להעביר כרוז של התנועה לקראת האחד במאי. את הכרוזים היה עליו להעביר ולהפיץ באזורי פודוליה, קייב ואודסה, בכרוז נרשמו דרישות הפועלים היהודים מאת השלטון הסובייטי.
בדרכו מקייב לאודסה , נתפס ונאסר על ידי השלטונות. מספר חודשיים ישב בבית הסוהר בחרקוב ומשם נשלח לגלות לסיביר.
בסיביר הייתה דאגתו העיקרית , לחברים. הוא היה כותב מכתבים לחברים בכל הפזורות , וסיכן את עצמו פעמים רבות בכך שהעביר כתובות ממקום למקום.
מסיביר עלה ישירות לארץ ישראל , לא לפני שדאג שיהיה מספיק כסף לעלית כל החברים מהקבוצה שלו.
ב1927 עולה ישראל , עם קבוצת גולים אחרים ארצה. אחרי שהות קצרה בתל אביב כשהוא מטפל בעניני החברים שנשארו ברוסיה, הצטרף לחבורת "מעבר" שישבה בגבעת השלושה והתערה במהירות בקיבוץ. ביוזמתו נקנה הטרקטור הראשון ונקנו האדמות החקלאיות וישראל היה החורש הראשון. הצטרף לקואופרטיב "חריש" . מ"חריש" נשלח לשליחות מקצועית לחו"ל.
ולפתע נדם ליבו. בן 33 היה במותו
השאיר את אשתו רחל ושני ילדיו שלמה(מונה), ורפי.
יהי זכרו ברוך.

ישראל ורחל פסחזון, מראשוני המתיישבים בגבעת השלושה.

רחל פסחזון עם שני הבנים מונה ורפי