מנדלביץ אליעזר

י"א טבת תרע"א - 18/1/1911

ו' טבת תשכ"ג - 22/12/1963

שם אב: משה

שם אם: הדסה

מנדלביץ אליעזר

תולדות חיים

אליעזר נולד בעיירה ביטן שע"י סלונים (בלארוס). בית הוריו היה בקרבת טחנת הקמח שלהם, שהייתה היחידה בעיירה. הבית נחשב לבית המרוחק והקיצוני של היישוב והיה קרוב לכפר ז'אריצה, שהיה מאוכלס בנוצרים. לבאים אל ביתם היה נדמה שביתם נמצא בסוף העולם, משום המרחק הרב מהבתים היהודיים האחרים.
בבית גדלו עוד שני אחים תאומים ואחות.
במשך הזמן, כשגדלו הילדים החליטו ההורים לעבור למרכז העיירה וזה משום החשש פן יתחברו ילדיהם עם בני הגויים של הכפר הסמוך.
הוריו של אליעזר היו אמידים והדבר אפשר להם לשלוח אותו לסלונים הסמוכה ללימודים בבית הספר התיכון. בסלונים התוססת מפעילות ציונית, נמשך אליעזר לתנועת הנוער "פרייהייט" ("דרור"). בתחילה לא בפעילות ממש, אלא כמקשיב, כלומד. אך בסיימו את חוק לימודיו , עם חזרתו לעיירה שלו, נכנס ונרתם לפעילות הן ב" פרייהייט" והן ב"החלוץ", התמיד בפעילותו בכל חוג וכהיותו "מתמיד", המקדים לבית מדרשו, כן הקדים אליעזר לבוא למועדון ואחר לעזבו.
את ההגשה – האישית – החלוצית הוא מילא כחובה מובנת מאליה. כך יצא להכשרה בקלוסובה.
התהייה אצל רבים הייתה גדולה: כיצד יחזיק בן האמידים המפונק במציאות החדשה? אלא שהוא הוכיח לכולם שאכן רצונו עז ועמד בכל הקשיים בכבוד רב.
בשנת 1936 – עלה ארצה. בא לגבעת השלושה והשתלב יפה בחיי המקום, בעבודות השונות, בוועדות השונות ובפעילויות שונות. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, לא נח ולא שקט עד שגויס לצבא הבריטי ועבר איתו את כל שנות המלחמה.
כשהשתחרר חזר, כמובן, לגבעת השלושה.
היה קרוב מאוד לענייני ההגנה והביטחון של היישוב. דבק בתפקידו כשומר הנשק ותמיד זכה להוקרה מצד הממונים עליו ( "משמר הגבול" והצבא).
רעייתו שפרינצה חלתה קשות והייתה רתוקה למיטתה. כאן התגלה אליעזר בכל מסירותו ודבקותו: בעל נאמן ומסור ואב מסור לבנותיו, זה סימל את הטיפוס המיוחד הזה – אליעזר.
לפתע קרס ופתיל חייו ניתק.
השאיר אחריו רעייה ושתי בנות: אביבה והדסה.
הובא למנוחת עולמים בגבעת השלושה.
יהי זכרו ברוך.