נופלי מערכות ישראל

אטלס חיים

אטלס חיים

י"ט שבט תרפ"ח – 30/1/1929
ט"ז חשוון, תשי"ז – 21/10/1956

הדרי נטע

הדרי נטע

כ"ט טבת, תש"ה – 14/1/1945
כ"ז אייר תשכ"ז – 6/6/1967

משה'לה לב

לב משה'לה

כ"ט תשרי, תש"ג – 2/10/1942
כ"ב שבט, תשכ"א – 8/2/1961

סואד גדי

סואד גדי

ז' חשון תשל"ד – 2/11/1973
ח' באב תשנ"ג – 26/7/1993