סקולסקי צבי

כ' אייר תרע"א - 18/5/1911

כ"ב כסלו תשל"א - 20/12/1970

שם אב: מיכאל

שם אם: שרה

סקולסקי צבי

תולדות חיים

צבי נולד בעיירה וישנייביץ שעל יד קרמניץ, ווהלין. הוריו קיימו את המשפחה מחנות המכולת שלהם.
אבי המשפחה ר' מיכאל גוייס למלחמת העולם הראשונה ונהרג בתחילתה, כשצבי היה רק בן 3.
בבית נשארו רק אמו והוא שהיה בן יחיד להוריו והאם האלמנה החלה לשאת בעול החינוך והפרנסה של בנה ושל עצמה. לימודי צבי לא היו סדירים וכבר בגיל צעיר מאוד נזקקה לו האם לסיוע בחנות למען הקיום היום- יומי.
כך חלפו הימים והשנים עד פרוץ מלחמת העולם השנייה והוא כבר בן 27.
עם נסיגת הרוסים מפני הפולש הנאצי הגיע החייל צבי, עם האחרים, לעומקה של רוסיה, לסיביר. חייו היו אז איומים וקשים בנדידות השונות, עד הניצחון הסופי על הנאצים.
אזי חזר לפולין ומשם רצה לעלות לארץ ישראל, כך הגיע לרומניה ומשם לאיטליה. פה היה ריכוז גדול של מצפים לעליה והוא הצטרף לגרעין קיבוצי של לוחמי הגטאות.
ימים מספר לפני ההכרזה על הקמת מדינת ישראל עלה ארצה כמעפיל באניית המעפילים "טירת צבי".
בהגיע האנייה לחיפה, ארבו לה "שומרי החוק" של "בווין", האנייה נתפסה והועברה על מעפיליה לקפריסין.
בקפריסין חי צבי בתנאים קשים מנשוא ככל המעפילים האחרים שנתפסו ע"י הבריטים, אלא שתמיד היה מתנחם ומעודד אחרים כשהיה מתלוצץ, כדרכו – שזהו רק הפרוזדור לגאולה ויש וכדאי לסבול על כך.
ב- 3/2/1949, לאחר 10 חודשי מאסר בקפריסין, הגיע למחוז חפצו – לישראל. הוא נשלח לקיבוץ "קדמה" אשר בדרום , אך שהה שם רק זמן קצר ואח"כ מצא את מקומו בגבעת השלושה.
קרוב לעשר שנים עבד בפרדס והיה מעורה בכל הנעשה בקיבוץ ובתנועה. חי בתבונה ובערנות. נוח היה לבריות, נעים הליכות והומור כליל שפע תמיד מאמרותיו השנונות, המתובלות עסיסיות יהודית מיוחדת.
בשנת 1968 חלה ולא יכול היה יותר לעבוד בפרדס. הוא לא ויתר על העבודה הפיזית והחל לעבוד במפעל הפסיפס. כדרכו עבד גם פה במסירות ללא סייג, אך המחושים הציקו לו מאוד ומצבו הורע. צבי נלקח לבדיקות לביה"ח ושם נקבע שאין מנוס, שצריך לעשות לו ניתוח. לאחר הניתוח היה נדמה, שהכול עבר בהצלחה והוא התאושש – אך לא כן היה, והוא נפטר בטרם עת.
הניח אחריו אישה ובת.
הובא לקבורות בבית העלמין בגבעה.
יהי זכרו ברוך.