בליז'ובסקי (שוורצברג) ציפורה

תרע"ב - 1912

י' אלול תשל"ז - 24/8/1977

שם אב: חיים

שם אם: לאה

ציפורה (שוורצברג) בליז'ובסקי

תולדות חיים

ציפורה נולדה בעיר ביאליסטוק שבפולין. עיר ואם בישראל. בוגרת הגמנסיה העברית, בעיר זו. השתייכה לקבוצת "הרצליה", שהצטרפה ל"חלוץ". בת לשבט מופלא של צעירים יהודים שחשו בעוד מועד את חוסר הטעם בחיי הגלות ועלו ארצה. בנו קיבוץ ונתנו יד להקמת מדינת ישראל שבדרך.
ציפורה יצאה להכשרה בלוצק ב1933 . הייתה פעילה במזכירות הגוש ובמושבות ה"חלוץ הצעיר". ב-1934 עברה לורבה. עבדה בבית חרושת ובאוקטובר 1934 עלתה ארצה והגיעה לגבעת השלושה.
יותר מארבעים שנה חיה ציפורה ביינינו בכל מאודה חיה את חיי הקיבוץ. מילה אחת איפיינה אותה , מסירות אין קץ. רבים מקומות העבודה בהם עבדה ציפורה. החל מפרדסי ה"שחר", מטבח, מחסן בגדים, בכולם השקיעה את כל מרצה ויכולותיה. אך שיא יכולתה התגלה בעבודתה עם חברות הנוער . את כל נפשה השקיעה בעבודה זו. יום ולילה, הייתה להם כאםואחות. טיפלה בהם ובמשפחתם שמחוץ לקיבוץ. יצרה קשרים שנימשכו שנים רבות אחרי שסיימו את לימודיהם וחינוכם.
ציפורה הייתה אם לדוגמא וסבתא משוגעת. קורנת כולה בטיפול במשפחתה. השאירה שלוש בנות – אראלה, תמר ולאה. ואת בעלה מאיר.
יהי זכרה ברוך.

על אמא- כתבה אראלה

הכול מובן מאליו , ללא טפיחה עצמית על השכם, כדרך חיים…
מיום עלות אמא ארצה ועד היום בו לא יכלה לעמוד על רגליה יותר – היה זה יום עבודה ארוך ומתמשך – בן ארבעים שנה.
אמא העלתה את העשיה, המסירות, החברות, הנתינה לזולת לסטנדרטים שאין להבינם. רק להרכין לפניהם את הראש, ולהישאר הרחק מאחור בנסיון להעפיל לגבהים אלה של עשיה בלתי מתפשרת של נתינה שבקדושה.
אמא נתנה הכל במנות גדושות- מסירותה, עבדה שעות נוספות. מצפונה עבד שעות נוספות. מעולם לא הלכה, תמיד אצה. ונדמה כדי להספיק ולתת ככל האפשר יותר טוב.
חיים ערכיים חיה אמא- במלא משמעותם. חיים של חלוצה עבריה שעולמה חמורים בו צוויי ה"עשה" וחמורים ציוויי ה"אל תעשה". ועל מזבח עשייה יוקדת זו לא נתפנתה כלל לדאוג לבריאותה.
עצוב להיות בעולם שנסתלקה ממנו אמא! כי אמא הייתה לב חם, חיוך שלא תם, עזרה העולה על גדותיה.
נשמה יתירה עמדה לאמא- לכן הייתה צודקת, מאמינה, יפה, ונבונה ומנצחת תמיד במרוץ אל כליל השלמות.
אך מעל לכל הייתה אמא, אם המשפחה.

ציפורה בליז'ובסקי קוטפת תפוזים עם שולמית תירוש

ציפורה ומאיר בליזובסקי ממייסדי הקיבוץ