צירלביץ גרשון

אב תר"ס - 2/8/1901

י"ח חשוון, תש"א - 19/11/1940

שם אב: יעקב

שם אם: אסתר

צירלביץ גרשון

תולדות חיים

גרשון נולד בעיירה רצקי מחוז סובלקי שבפולין. למד בבית ספר עממי וסיימו בשנת 1921.
בעת הכיבוש הגרמני של סביבותיו שרת כחייל בצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה. עם סיום המלחמה ושחרורו מהצבא חזר לביתו לעזור למשפחה במאפיה הגדולה שהייתה להם.
הצטרף לתנועה הציונית והיה פעיל הוועדים של "החלוץ" , ק.ק.ל, וקרן היסוד. להכשרה לא יצא מאחר והוריו היו אדוקים מאד. הוריו ניסו להשפיע עליו להגר לארה"ב שם התקבצה מרבית משפחתו.
למרות זאת, גרשון החליט לעלות לארץ ב- 1926.התחבר בפתח תקווה עם הקבוצות הקטנות והשתייך לקבוצת "התאמצות", שמנתה 20 חברים. עם התפרקות הקבוצות הללו חבר לפלוגת עין חרוד בפ"ת. התנאים היו נוראים דבר לא היה שם. דלות ועוני ללא נשוא. הייאוש והעזיבות רבו מיום ליום. כל חברי קבוצתו עזבו ואף דברו על ליבו שיעשה כמותם, אך הוא כבר עמד איתן על קרקע הגבעה ונאחז בה בציפורניו ממש.
הוריו ואחיו מאמריקה הפצירו בו שיעזוב ויהגר אליהם אך גרשון נאמן לדרכו מאן לשמוע בעצתם.
היה איש "אחדות העבודה" ואח"כ איש מפא"י נאמן. במאורעות פ"ת הידועים כשהתייצבו משמרות ליד הפרדסים שאיכרי פתח תקווה ,סרבו לקבל פועלים יהודים לעבודה , היה גרשון בין המפגינים. איכרי הפרדסים הזמינו את המשטרה הבריטית ואיתה שוטרים ערבים לפזר את המשמרות. גרשון היה בין המוכים והחבולים. בין הראשונים שקיבל מכת אלה וכשנפל נדרס תחת רגלי סוסי המשטרה.
אירוע זה פגע קשות בבריאותו והשפיע על חייו בהמשך. גרשון חי את חיי הגבעה באופן צנוע, בלי תלונות. קשר חזק קשר אותו לדרך בה בחר והלך בה בלי סטיות וזעזועים.
עם התארגנות יחידת הנוטרים בארץ היה מהראשונים שהתגייס למפעל זה. היה מסור לענייני השמירה במשק ושימש קורפורל(מ"כ) בתחנת הנוטרים שלנו. ממקום עבודתו זה מהתחנה לקחוהו גם לבית החולים שם נותח. שם עצם את עיניו לתמיד.
השאיר אשה, לאה ושני בנים, בצלאל ואריק.
יהי זכרו ברוך.

גרשון לאה ושני בנים, בצלאל ואריק.

גרשון משמאל, בעבודתו בענייני ביטחון