רבינר אריה

ח' חשון תרע"א - 28/10/1914

ב' אדר תשל"ד - 24/2/1974

שם אב: אפרים

שם אם: סיסל

רבינר אריה

תולדות חיים

אריה נולד בעיירה ליד קובל , אוקראינה. (אז בשלטון פולני). למד בבית הספר של רשת החינוך היהודי "תרבות". כבר בגיל 10 הצטרף לתנועת הנוער היהודית "החלוץ הצעיר" ובהמשך לתנועת "החלוץ".
השכלתו הפורמלית הסתיימה בבית ספר יסודי. אך, פעילותו בתנועה , קריאת ספרים אינטנסיבית מלאו את החסר והעלו את רמת השכלתו.
בגיל 16, ברח מהבית והצטרף להכשרת קלוסובה. ב-1932 עלה ארצה. הצטרף לקיבוץ גבעת השלושה שם היו רבים מחבריו בקלוסובה. עבד בפרדסי פתח תקווה ובמחצבת מגדל צדק.
ב-1934 התנדב אריה והצטרף לפלוגה המקובצת של הקבוץ המאוחד שירדה לסדום להקים שם את הבסיס להתיישבות יהודית במקום. שהה שם שנה וחצי וחזר למשק.
כשחזר הביתה, עבד בבניה, בגן הירק ובסבלות ביפו. בעבדו בגן הירק הכיר את פאולה, השניים נישאו ונולד בנו דן.
באותה תקופה העלה אריה את הוריו, ארצה ודאג לסידורם ולכל מחסורם. כשפרצו מאורעות 1936-39 ומוסדות הישוב החליטו על הקמת נמל עברי בתל-אביב, במקום נמל יפו המושבת, יצא אריה עם קבוצת חברים מגבעת השלושה ועזרו בבניה המהירה בעיר העברית.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, התנדב אריה לצבא הבריטי. הוא נשלח לצפון-אפריקה . שם התעניין בחיי היהודים ומצא שדה פעולה אצל הנוער היהודי. הוא ארגן אותם, למדם עברית והכשירם לחיי הארץ. מחופשים במדים של הצבא הבריטי, נשלחו על ידו לא"י , כמובן בתאום עם ההגנה. חמש שנים שירת בצבא הבריטי.
כשחזר לגבעה, נכנס לעבוד ברפת. אולם לאחר 5 שנות עבודה נאלץ מטעמי בריאות להפסיק את העבודה בענף. באותו הזמן הגיעה קבוצת עולים מעיראק ואריה טיפל בהם ועסק בהכשרתם לחיי עבודה ותרבות בקיבוץ.
ב-1952 עם מעבר בקיבוץ לנקודה החדשה בנזלה, הקים אריה את דיר הצאן. הוא התמסר מאוד לבעלי החיים ורשמיים על כך ביטא ברשימותיו שהתפרסמו בעלון הקיבוץ ובעיתוני התנועה.
בשנותיו האחרונות חזר אריה לעבוד בפרדס. היה משכים קום ועובד עד הצהריים. אחר הצהריים הקדיש את זמנו, לריכוז פעולות התרבות במשק והוצאת העלון השבועי.
אריה עמד בקשרי מכתבים עם סופרים ואמנים. הרבה לכתוב לעלון אותו גם ערך. כתב הרבה על חברים שנפטרו והוציא חוברות לזכרם. בשנה האחרונה לחייו אף הוציא את האוגדן לנעדרים.
אריה התמיד בקליטת עליה ועשה גם ביקורי בית לנקלטים החדשים. הוא אף נאות להקים ולנהל שני אולפנים חצי-שנתיים וקשר קשרים לבביים עם מתנדבים מחו"ל, אותם ראיין לעלון שערך.
אהבה רבה אהב אריה את גבעת השלושה – אנשיה ונופיה. ביטוי לכך נתן ברשימותיו הרבות.
שאף להעמיק את השכלתו. לבסוף התקבל לשנת לימודים באוניברסיטת תל-אביב. הקיבוץ אישר אך, הגורל רצה אחרת. ממש בימים שעמד להתחיל בלימודים חלה ונפל למשכב. לאחר תקופה קצרה נפטר. ולא הגיע לשנתו ה-60.
השאיר את אשתו פאולה , בנו דן ונכדים.
יהי זכרו ברוך.

אריה ,פאולה ודן הקטן

אריה עם עדר הכבשים

מגוייסי גבעת השלושה לצבא הבריטי במלחמת העולם ה-2