שבח אלחנן

סיוון תרס"ט - יוני 1909

כ"ח תשרי תשל"ז - 22/10/1976

שם אב: משה ראובן

שם אם: מלכה

שבח אלחנן

תולדות חיים

שבח, כפי שקראנו לו, נולד בעיירה פיאסקי , פולין. בבית קיבל חינוך ציוני.
בנעוריו היה שבח מדריך בסניף "החלוץ הצעיר" בעיירתו. בשנת 1933 נסע לקיבוץ הכשרה בעיר לוצק וממנה עבר לעבוד במרכז "החלוץ" בוורשה.
בחודש מרץ 1936 עלה שבח ארצה. ונשלח ע"י הקיבוץ המאוחד לפלוגת עבודה שעלתה אז לצפת ותפקידה היה לכבוש עבודה עברית בצפת.
אחרי סיום מאורעות הדמים של 1936-9 עלה שבח עם קבוצתו להתיישב בקיבוץ מחניים שבגליל העליון. במחניים מצא שבח כר נרחב לעבודה בבניין ופיתוח המקום. במשך תשע שנים לקח חלק בתפקידים מרכזיים במשק ובחברה.
בשנים הראשונות שימש כרכז קבוצת הבניין שעסקה בשיקום המבנים הישנים שנשארו במקום מההתיישבות הקודמת, ואחר כך היה בין מקימי הענף העיקרי עליו התבססה החקלאות במחניים – ענף הפלחה. שנים רבות ריכז את הענף. בחיי החברה היה שבח פעיל כאיש תרבות וכמנצח המקהלה של הקיבוץ.
התקופה של חיי בנין ויצירה שקטה ופורה נמשכה עד תחילתה של מלחמת השחרור. אמנם גם קודם לכן תקפו כנופיות ערביות את העובדים בשדות ובאחת ההתקפות הללו נפצע שבח ברגלו. אבל במלחמה ממש נפצע בשנית. כמו-כן בטיפול בלתי זהיר בחומר נפץ נקטעו שתיים מאצבעות יד ימינו.
עם גמר מלחמת השחרור הפך שבח לגזבר הקיבוץ.
בשנת 1952 במסגרת הפילוג הגדול של הקיבוץ המאוחד עבר שבח ומשפחתו עם קבוצה גדולה של חברים ממחניים, לקיבוץ גבעת השלושה.
בגלל הפציעות שלו לא יכול היה להמשיך לעבוד בחקלאות ולכן החל לעבוד בהנהלת חשבונות במזכירות הקיבוץ המאוחד בתל אביב. בעבודה זו המשיך עד יום מותו. גם בעבודה זו עבד שבח תוך הזדהות מלאה למרות שבגילו יכול היה לעבור לעבוד רק חמש שעות מילא יום עבודה שלם ועוד יותר. לפעמים התארך היום עד 12 שעות ללא הפסקה. כי היום קצר והמלאכה מרובה.
כאן בגבעת השלושה שבע נחת ואושר כאשר ילדיו אורי ונורית ואשתו יפה סביבו עם ששת נכדיו.
יהי זכרו ברוך.

כרטיס חבר "החלוץ"

אלחנן ויפה שבח עם הבן אורי ואשתו רותי וילדיהם