נופלי מערכות ישראל

סואד גדי

סואד גדי

ז' חשון תשל"ד – 2/11/1973
ח' באב תשנ"ג – 26/7/1993

הדרי נטע

הדרי נטע

כ"ט טבת, תש"ה – 14/1/1945
כ"ז אייר תשכ"ז – 6/6/1967

אטלס חיים

אטלס חיים

י"ט שבט תרפ"ח – 30/1/1929
ט"ז חשוון, תשי"ז – 21/10/1956

לץ יוסף

לץ יוסף

תרס"ו – 1905
כ"ו ניסן תש"ג – 1/5/1943

שיבר מנחם

שיבר מנחם

י"ז ניסן – 3/4/1923
כ"ו תשרי תש"ט – 29/10/1948